Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови
Press Cliping

Директорот на комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи г-дин Звонко муцунски по повод големиот христијански празник воскресение христово велигден упати Честитка до поглаварот на МПЦ  неговото блаженство г.г.стефан.

Va{e Bla`enstvo,

 

          
  Vam li~no, на членовите na Svetiot Arhirejski Sinod, na prepodobnoto mona{tvo, ~esnoto sve{tenstvo, na pravoslavnite ver­ni­ci na  Makedonska pravoslavna crkva vo zemjata i stranstvo, и на сите христијани,  od ime­­to na Komisijata za odnosi so verskite zaednici i reli­gi­oz­ni grupi i od moe ime, Vi upatuvam srde~ni ~estitki po povod gole­mi­ot hristijanski praznik Vos­kre­senie Hristovo VELIGDEN , so najiskreni `elbi za dobro zdravje, radost, sre}a i miren duhoven `ivot vo tekot na ovie prazni~nite denovi.

 

Va{e Bla`enstvo, dozvolete vo ovie ubavi denovi na praznuvawe da ja istaknam blagorodnata  misija na Makedonskata pravoslavna crkva vo za~uvu­vaweto na bogatite duhovni i kulturni tradicii, mirot i spokojstvoto me|u lu­|e­to, a vo prilog na nivno pogolemo razbirawe i sorabotka, za dobroto i pros­pe­ritetot na makedonskiot narod i na site gra|ani vo Republika Makedonija.

 

Golemiot Hristijanski praznik Voskresenie Hristovo VELIGDEN pret­sta­vuva nepresu{en izvor na nade`, vistinska radost i pottik na na{ata qubov kon na{ite najbliski i na{ata tatkovina.

 

                                                                                HRISTOS VOSKRESE -  NAVISTINA VOSKRESE.