Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

22.05.2018г.Денес директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи г-дин даријан сотировски оствари средба со  Жана Филиповиќ, директор на Директоратот за верски прашања во Црна Гора.

 

 

На средбата се разговараше за компаративните искуства во имплементирањето на законските решенија во оваа чувствителна сфера во Република Македонија и Црна Гора.

 Искуствата на Црна Гора од отворените поглавја во интегративниот процес во ЕУ се од особено значење за нас. Беше договорена и поинтензивна  соработка во следниот период.