Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

23.07.2018г. По барање на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, добиена е првата фрекфенција за верско радио

 

 


По барање на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, како и од организацијата „Марија Македонија“ за радио фреквенција за емитување верска содржина за прв пат Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) донесе одлука за објавување јавен конкурс за непрофитно радио кое ќе емитува програма со верска содржина за христијанското население на македонски јазик за територијата на Општина Струмица.До Комисијата за односи со верските заедници во изминатиот период стигнаа повеќе барања од радиото „Марија Македонија“ од Католичката црква во Македонија и Комисијата целосно се застапи за добивање на радио фреквенција на што АВМУ одговори позитивно и веќе процесот е во тек.
Се надеваме дека во иднина ќе имаме барање и од други верски заедници за добивање на радио фреквенција.