Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови

18.04.2016г. директорката на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи проф.д-р валентина божиновска учествуваше на тркалезната маса на тема "Улогата на религијата во современото општество", во организација на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет на УКИМ.

 

 


На тркалезната маса учествуваа и истражувачи на религијата од областа на социологијата, филозофијата, психологијата, антропологијата, историјата, како и претставниците на различните верски заедници во земјава.

 


Целта на оваа тркалезна маса е да се промовира потребата од отварање на Религиски студии на втор циклус студии на Филозофскиот факуктет во Скопје.