Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови
Католичка Црква во РМ

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Скопска бискупија: Скопје - Катедрална црква посветена во чест на “Пресветото Срце Исусово”; Битола - “Пресвето Срце Исусово”; Охрид - “Свети Кирил и Методиј и свети Бенедикт” покровители на Европа.

Апостолски егзархат: Струмица - Катедрална црква посветена во чест на “Успение на Пресвета Богородица”; Богданци - “Свети Кирил и Методиј”; Гевгелија - “Петар и Павле”; Нова Маала - “Успение на Пресвета Богоро­дица”; Радово - “Свети пророк Илија”; Петралинци - “Свети Кирил и Методиј”.