Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови
Еврејска Заедница во РМ

ОСНОВНИ ФОРМИ И НАЧИНИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ (ОРГАНИЗАЦИЈА, ИНСТИТУЦИИ И ВЕРСКИ ОБРЕДИ)

Еврејска Заедница во Р.Македонија –Скопје Адреса: ул: Борка Талевски бр: 24 1000 Скопје Македонија

+389 2 3214799 (телефон)
+389 2 3214 880 (факс)
e-mail: ezrm@telekabel.net.mk

Претседател на Еврејската заедница- Г-дин Здравко Шами
Привремен претседател на Еврејската заедница Г-дин Примариус Доктор Миодраг Л.Тодоровиќ- Козма
Генерален секретар- Г-ѓа Жаклина Мучева

Синагога „ Бет Јаков“ Скопје
Адреса: ул: Борка Талевски бр: 24
1000 Скопје
Македонија

+389 2 3214799 (телефон)
+389 2 3214 880 (факс)
e-mail: ezrm@telekabel.net.mk

Врховен Рабин за Србија и Македонија Рабинот Исак Асиел
Чазан Ави М. Козма

Социјална Еврејска Помош „Ла Беневоленција”
Претставник Г-дин Виктор Мизрахи
+389 2 3214799 ( телефон)
+389 2 3237543 (телефон)
+389 2 3214880 (факс)
e-mail: ezrm@telekabel.net.mk

Фондација за Холокаустот на Евреите во Македонија ( ФХЕМ)
Претседател Г-ѓа Љиљана Мизрахи
Потпретседател Г-дин Панде Лазаревски
Генерален секретар Г-ѓа Викторија Саркисјан
телефон : + 389 2 3246031
e-mail: fhem@on.net.mk