Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови

во рамките на проектот Декада на припадност-славење на различностите, финансиски поддржан од EU IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 организиран од Здружението Локална агенција за развој, Струга, во ЕУ инфо центарот денес своја промоција имаше Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.

 

Директорот на Комисијата проф.д-р Валентина Божиновски ги запозна претставниците на невладините организации со Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, од нејзиното создавање, ингеренциите кои ги има како државен орган, активностите на кои работи комисијата. Исто така ја истакна потребата од поголема соработка со невладините организации преку кои би добиле информации за проблемите со кои се соочуваат граѓаните од различна етничка и верска припадност на локално ниво.

Отворена беше и дискусија на која присутните поставуваа прашања.