Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови
Исламска Верска Заедница во РМ

Верски објекти на Исламската заедница во РМ

Верски објекти на Исламската заедница се сметаат џамии, месџиди, исламски центри на нејзини верници надвор од земјата, теќии, турбиња, Саат Кули, гусуланови, итн.

Во оваа прилика ќе нагласиме дека само бројот на џамиите во Македонија достигнува до 600, од кои најпознати се оние од XV и XVI век, како што се оние во Скопје: џамиите на Јаја Паша, Иса Бег, Мустафа Паша, Султан Мурат; во Тетово: Шарена џамија, Саат џамија; во Битола: Исак џамија, Хајдар Кади Паша и Јени џамија: во Прилеп: Чарши џамија; во Гостивар: Саат џамија; во Штип: Кад`н Хана џамија; во Охрид: Хајати Баба Теќе и Али Паша џамијата, итн.

Додека бројот на Исламски центри во дијаспората – џамии, достигнува 157.