Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

На ден 07. 09. 2018, Директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи г. Даријан Сотировски присуствуваше на изложбата: „Лицата на војната“ во организација на ДАРМ во просториите на МАНУ

Еден век од крајот на Големата војна. Државниот архив на Македонија по тој повод изложи уникатна збирка на фотографии и автентични документи кои го покажуваат животот на обичниот човек во бурно време на судири и поделби. Гледајќи врз збирката човек се подзамислува и ја разбира важноста на слободата