Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови
ВРАБОТЕНИ

Биографија Даријан Сотировски, Директор на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи (КОВЗРГ)


 

 

Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Постдипломските студии ги продолжува на истиот факултет и се стекнува со звање магистер по право од областа на граѓанското право, а магистрира со среден успех 9.5, со одбрана на магистерската дисертација на тема: „Наталната политика и демографскиот развој во Република Македонија“. По завршувањето на постдипломските студии положува и правосуден испит.

Своето неформално образование го стекнува преку активно учество на повеќе семинари, обуки и конференции од областа на граѓанското право, мултикултурализмот, демократијата и сл. 

 
Успешно ја завршува Регионалната политичка академија за социјалдемократски партии во 2015 година во Сараево, Босна и Херцеговина, каде го издава и трудот на тема „Factorization of Youth Organizations“.

 
Ја извршува функцијата претседател на ЛК на СДММ во Тетово. 

 
Член е на Претседателството на Основната организација на Сојузот на борци од НОБ, чии придобивки и вредности со особен пиетет ги афирмира.

 
Активен учесник во целокупното општествено одговорно живеење во градот Тетово и Полошкиот регион. 

 
Како правен советник дава значаен придонес во процесот на денационализација на црковниот недвижен имот во Тетово и тетовско.

 
По негово залагање веќе неколку години се обнови традицијата да се искажува почит кон ликот и делото на преродбеникот Кирил Пејчиновиќ, игумен на Лешочкиот манастир, на денот на неговиот помен, како во Тетово така и во с. Лешок.

 
Силно верува во перспективите за нашето општество кои ги отвараат мултиконфесионализмот и мултикултурализмот, доколку продуцираат меѓусебна доверба, соработка и компромис. 

 
Како директор на КОВЗРГ се залага за ново поглавје на односите меѓу државата и верските заедници, каде низ искрен пристап ќе се гради атмосфера на доверба и соработка меѓу конфесиите, зголемена грижа за потребите на верските заедници, заштита на секуларниот карактер на државата и унапредување на верските слободи и права на граѓаните.