Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови
Еврејска Заедница во РМ

ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ

Сите Еврејски празници се според Еврејскиот календар за секоја година посебно. За дополнителни информации јавете се во нашата Синагогата или на нашиот персонал.

Рош Ашан – Еврејска Нова година

 • Асерет Јемеи Тешува  -  Десет дена каење
 • Јом Кипур  – Ден на покајание
 • Сукот – Фестивал на шатор
 • Семини Азерет и Симчат Тора - Молитви за ветер и дожд
  Ханука – Фестивал на светлини
 • Десетти Тевет
 • Ту Бишват – Нова година за дрвјата
 • Пурим - Фестивал на ждребиња
 • Кралска Нова Година
 • Песах - Преминување
 • Шефирах- Броење на Омер
 • Лаг Баомер
 • Нов Израел / Еврејски Национални празници
 • Јом Ашоа - Ден на сеќавање на холокаустот
 • Јом Аикарон – Ден за помен на погинатите
 • Јом Акмаут - Ден на независност на Израел
 • Ден на Ерусалим
 • Шавуот – Празник на жетвата
 • Седумнаесетти Тамуз
 • Три недели и 9 дена
 • Тиша Беав – Деветти Ав
 • Рош Ходеш – Млада Месечина
 • Сабат – Сабота ( секоја недела)