Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови
ВРАБОТЕНИ|Валентина Божиновска

Валентина Божиновска,

 

Проф. д-р Валентина Божиновска, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи од 2009 година.

Д-р по историски науки од областа на културата.

 

Ø Докторирала на тема: Историски развој на изразните стилови во обредната книжевност во периодот 19-20 век на Институтот за национална историја во Скопје.

 

 

 

 

Ø Магистрирала на тема: Стилот на говорот и изговорот во македонскиот јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

Родена на 13 април 1967 година во Скопје.

Вонреден професор на Факултетот за Драмски Уметности –Скопје.
Визитинг професор на Катедрата по логопедија по предметот јавно говорење на Медицинскиот факултет во Скопје. (2010 - 2014година)

 

Брачна состојба: Мажена за проф. д-р Драги Митревски, мајка на едно дете.

Ø  Од 1998  - 2002 пратеник во Собранието на РМ;

 

Ø  од  2005 - 2006 советник во град Скопје;

 

Ø  од  2006 - 2008 пратеник во Собранието на РМ;

 

Ø  Претседател на Пра­­те­ничката група на Собранието на Република Македо­ни­ја за соработка со Парламентот на Царството Јапонија;

 

Ø      Член на Националниот совет за евроинтеграции, Комисијата за политички сис­­тем и односи меѓу заедниците, Ко­мисијата за европски прашања, Делега­ци­­јата на Собранието на РМ во Пар­ламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, Пратеничката гру­па на Собранието на РМ за соработка со Пар­ла­­­ментот на Канада, Прате­нич­ка­та група на Собранието на РМ за сора­ботка со Парламентот на Република Словенија.

 

 

 

Уредник на книгите:

 

Ø Верски алманах на Република Македонија, издадена во 2010 година

 

Ø Македонија и Македонците во Библијта, издадена 2010 година

 

Ø Карта на верски објекти во Република Македонија, издадена 2011 година

 

Ø Религија и култура – нераскинлива врска меѓу народите, издадена 2011 година

 

Ø Евреите во Македонија од 15 до 17 век, издадена 2011 година

 

Ø Монографија за спомен-куќа на Мајка Тереза, Скопје, издадена 2011 година

 

 

 

Автор на книгите:


Ø Стилот на говорот и на изговорот, издадена во 2009 година

 

 

 

 

 

ØПоетика на обредното , издадена во 2013 година