Контакт Податоци

Тел:

+ 389 2 3226-777;

Е-mail

kovz@kovz.gov.mk

Адреса:

Ул. Бихаќка, бр. 02 Палата Емануел Чучков Влез 1 кат 2 1000 Скопје Р. С. Македонија, П.Фах52

Факс:

+389 2 3226-353

Web:

http://www.kovz.gov.mk/

Работно време со странки

Секој работен ден во неделата од 08:30 до 16:00