Punonjësit


 • NATASHA NIKIFOROVIQ, Këshilltar

Kontakt: mob: 071/ 269-593; e-mail:  natasa.nikiforovik@kovz.gov.mk


 • ELENA STOJANOVA, Këshilltar

Kontakt: mob: 075/ 273-600; e-mail:  elena.stojanova@kovz.gov.mk


 • SEJDULLA LIMANOVSKI, Bashkëpunëtor 
Kontakt: mob:  071/ 376-991; e-mail: sejdula.limanovski@kovz.gov.mk


 • Mr. OGNEN KOCEVSKI, Bashkëpunëtor

Kontakt: mob: 071/ 376-036; e-mail: ognen.kocevski@kovz.gov.mk


 • HASIJE SELMANI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob: 070/441-962, e-mail: hasije.selmani@kovz.gov.mk


 • BESIM MEMEDI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 343-135; e-mail: besim.memedi@kovz.gov.mk


 • Mr. FATI AZIZI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 313-124; e-mail: fati.azizi@kovz.gov.mk


 • RUZHICA ILIEV, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: e-mail: ruzica.iliev@kovz.gov.mk


 • PETAR PETKOVSKI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  078/ 450-127; e-mail: petar.petkovski@kovz.gov.mk


 • MARIJA PETKOVSKA, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 929-402; e-mail: marija.petkovska@kovz.gov.mk


 • ALEKSANDAR PAVLOVSKI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  075/ 296-000 ; e-mail:  aleksandar.pavlovski@kovz.gov.mk


 • SVETOZAR TASEVSKI, Korier

Kontakt: mob:  071/377-049


 • KOSTA STEFANOVSKI, Shofer

Kontakt: mob: 071/377046