PASQYRË e kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze të regjistruara

1. KISHA ORTODOKSE MAQEDONASE - KRYEPESHKOPATA E OHRIT (REG.C.BR.1/08)

blvd. “Aradhat partizane“ nr. 12 Shkup

Stefan Veljanovski, Kryepeshkop i Ohrit dhe Maqedonisë ZZ Stefan

3 160 697, 3 160 685, 3 160 439, 3 136 631

2. KISHA KATOLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR.2/8)

rr. "Dimitrie Tucoviq" nr. 31, Shkup

Kiro Stojanov, Peshkop i Shkupit dhe Ekzark Apostolik

tel/faks: 3 164 123

3. Kisha Evangjeliste-Metodiste në Maqedoni (REG.C.BR. 3/08)

rr. "Zagreb" nr. 4 Strumicë

Emil Zaev 070 311-678

tel: 034 322-662, 034 344 069

4. KISHA ADVENTISTE E KRISHTERË (KISHA ADVENTISTE E DITËS SË SHTATË) NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 4/08)

rr. .“Vllae“ 42, Shkup

Mihajllo Gurev

02 2030-777; 2048038; 078/ 280-410

adventisti.mk@gmail.com; mihajlogurev@yahoo.com


5. KISHA ADVENTISTE E KRISHTERË NË MAQEDONI (REG.C.BR. 5/08)

rr. “Petar Pop Arsov“ nr. 25, Shkup

Danillo Nikollovski

02 3229-942

6. KISHA BAPTISTE E KRISHTERË "LAJM I GËZUESHËM" (REG.C.BR. 6/08)

rr. “Bllagoja Davkov“ nr. 10, Shkup

Marko Grozdanov

02 3213-457

7. KISHA UNGJILLORE-KONGREGATIVE (REG.C.BR. 7/08)

rr. “Hristo Smirnenski “ nr. 20 Shkup

Vase Azmanov

tel: 2 462 751 faks: 2 620 904

8. KISHA E RE APOSTOLIKE NË MAQEDONI (REG.C.BR. 8/08)

rr. “Negosheva“ nr. 24 Shkup

Ev. Stojan Manevski

02 3082-997; 075 440-960

9. KISHA UNGJILLORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 9/08)

rr. “Franklin Rusvellt“ nr. 16, Shkup

Petre Petrov

tel: 3 111 457, 3 115 190, 070 250 826

10. QENDRA E KRISHTERË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 10/08 DHE 1/11)

rr. "Nikola Rusinski" pn QT Karposh 3 lokali 84 Shkup

Toni Shapov

tel: 02 3136-123 faks: 02 3136-351

11. KISHA E ZOTIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 11/08)

Inçe Ajrovski

046 253 350, 070 261 638

pginoski@yahoo.com

12. KISHA E KRISHTERË ZËRI I ZOTIT (REG.C.BR. 15/09)

rr. “Georgi Dimitrov“ nr. 12, Shkup

Jovan Jonovski

tel: 2 630 466 070 252 989

jonovski@gmail.com

13. KISHA E KRISHTERË LAJM I ËMBËL NË RM (REG.C.BR.1609)

rr. “Mosha Pijade“ nr. 87, Куманово

Konstantin Kajsharov

tel: 031 445 847, 075 247 470

p.vlaste@yahoo.com

14. KISHA APOSTOLIKE E REFORMUAR NË RM (REG.BR.C.17/10)

rr. “Trifun Haxhijanev” nr. 5/4

Borçe Popovski

15. KISHA E JEZU KRISHTIT E SHENJTORËVE TË DITËVE TË MËVONSHME NË MAQEDONI (REG.BR.C.4/11)

Arif Elmaz

071 992 357

16. KISHA UNGJILLORE PROTESTANTE LAJMËTARI “GLASNOST” (3 RSVZRG.BR. 6/16)

Aleksandar Maxhorovski


17. KISHA SKIENTOLOGJIKE NË MAQEDONI (RSVZRG 2/17)

Stefan Qostarov


18. KISHA “UNGJILLI I KRISHTIT“ - KUK (RSVZRG 4/19)

rr. “Stromashevo”, nr. 10-А/4 - Manastir

Aco Mitev, rr. Stromashevo, nr. 10-А/4 - Manastir