KONTAKTI

TË DHËNAT PËR KONTAKT

KOMISIONI PËR MARËDHËNIE ME BASHKËSITË FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZE

Tel:

+ 389 2 3226-777;

E-mail:

kovz@kovz.gov.mk

Adresa:

Rr. Bihaqka, Nr. 02 Pallati Emanuel Çuçkov Hyrja 1 kati 2 1000 Shkup R. e Maqedonisë së Veriut, Kutia postare 52

Faks:

+389 2 3226-353

Web:

http://www.kovz.gov.mk/

Orari i punës me klientët

Çdo ditë pune gjatë javës nga 08:30 deri 16:00