TË GJITHA AKTIVITETET

U FESTUA JUBILEU I MADH "1000 VJET MANASTIRI BIGORSKI"

Drejtori i KMBFGR, z. Darijan Sotirovski mori pjesë në kremtimin e jubileut "1000 vjet të Manastiri

Lexoni më shumë

NDARJE TË DEKORATËS PËR MERITË PËR POPULLIN PËR MANASTIRIN BIGORSKI

Drejtori i KMBFGR, z. Darijan Sotirovski mori pjesë në ndarje të dekoratës për meritë për popullin

Lexoni më shumë

TAKIM ME ALEKSANDRUANDREJ POPOVIÇI

Drejtori i Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Religjioze (KMBFGR), z. Darij

Lexoni më shumë

TAKIM ME KRYETARIN E KOMUNËS SË VELESIT, Z. ACE KOCEVSKI

Drejtori i Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Religjioze (KMBFGR), z. Darij

Lexoni më shumë

VIZITË DIOQEZËS STRUMICË-SHKUP TË KISHËS KATOLIKE

Drejtori i KMBFGR, z. Darijan Sotirovski vizitoi Dioqezën Strumicë-Shkup të Kishës Katolike dhe rea

Lexoni më shumë

VIZITË KISHËS UNGJILLORE NË VELES

Drejtori i KMBFGR, z. Darijan Sotirovski vizitoi Kishën Ungjillore dhe realizoi takim me Pastorin F

Lexoni më shumë