Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

English - Employees

Employees  • NATASHA NIKJIFOROVIKJ, Advisor

Contact: mob: 071/ 269-593, е-mail: natasa.nikiforovik@kovz.gov.mk


  • ELENA STOJANOVA, Advisor

Contact: mob: 075/ 273-600, е-mail: elena.stojanova@kovz.gov.mk


  • PETAR PETKOVSKI, Advisor

Contact: mob: 078/ 450-127, е-mail: petar.petkovski@kovz.gov.mk


  • MARIJA PETKOVSKA, Advisor

Contact: mob: 071/ 929-402, е-mail: marija.petkovska@kovz.gov.mk


  • OGNEN KOCEVSKI, M.Sc., Associate

Contact: mob: 071/ 376-036, е-mail: ognen.kocevski@kovz.gov.mk


  • BESIM MEMEDI, Junior Associate

Contact: mob: 071/ 343-135, е-mail: besim.memedi@kovz.gov.mk


  • RUZHICA ILIEV, Junior Associate

Contact: е-mail: ruzica.iliev@kovz.gov.mk


  • KOSTA STEFANOVSKI, Driver

Contact: mob: 071/377-046