Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

Shqip - DREJTORI

DREJTORI

Mr. DARIJAN SOTIROVSKI,

DREJTOR I KOMISIONIT PËR MARËDHËNIE ME BASHKËSITË FETARE DHE GRUPET RELIGJIOZEBIOGRAFIA


I diplomuar në Fakultetin juridik “Justiniani i parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup. Studimet pasdiplomike i vazhdoi në fakultetin e njejtë dhe morri titullin magjistër i juridikut në fushën e të drejtës civile, me sukses mesatar 9.5, duke mbrojtur disertacionin e magjistraturës me temë: “Politika e natalitetit dhe zhvillimi demografik në Republikën e Maqedonisë”.


Pas përfundimit të studimeve pasuniversitare, e kaloi edhe provimin e jurisprudencës.


Arsimin e tij joformal e ka arritur nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në shumë seminare, trajnime dhe konferenca në fushën e të drejtës civile, multikulturalizmit, demokracisë etj. Me sukses ka mbaruar Akademinë politike rajonale të partive socialdemokrate në vitin 2015 në Sarajevë, Bosnje e Hercegovinë, ku e ka publikuar edhe punimin me temë: „Factorization of Youth Organizations“.


Është anëtarë i kryesisë së Organizatës themelore të Lidhjes së luftëtarëve të LNÇ, përfitimet dhe vlerat e të cilës i afirmon me një pietet të veçantë.

 

Është pjesmarrës aktiv në jetën e përgjegjshme të përgjithsme shoqërore në qytetin e Tetovës dhe rajonin e Pollogut.

 

Si këshilltarë juridik ka dhënë kontribut të theksuar në procesin e denacionalizimit të pronës së paluajtshme të kishës në Tetovë dhe rajonin e Tetovës.

 

Me angazhimin e tij, tanimë disa vjet është rivendosur tradita e nderimit të personalitetit dhe veprës së rilindasit Kiril Pejçinoviq, kryemurg i manastirit të Leshkës, në ditën e përkujtimit të tij në Tetovë poashtu edhe në fshatin Leshkë.

 

Beson fuqishëm në perspektivat e shoqërisë sonë të cilat i hap multikonfesionalizmi dhe multikulturalizmi, nëse prodhojnë mirëbesim të ndërsjelltë, bashkëpunim dhe kompromis.

 

Si drejtor i KMBFGR jep kontribut për një kapitull të ri në mardhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare, ku nëpërmjet qasjes së sinqertë do të ndërtohet atmosferë e mirëbesimit dhe bashkëpunimit ndërmjet konfesioneve, rritje të kujdesit për nevojat e bashkësive fetare, mbrojtje e karakterit shekullar të shtetit dhe avansim të lirive dhe të drejtave fetare të qytetarëve.


KONTAKT: direktor@kovz.gov.mk dhe sotirovskidarijan@gmail.com