Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

Shqip - PUNONJËSIT

Punonjësit


  • NATASHA NIKIFOROVIQ, Këshilltar

Kontakt: mob: 071/ 269-593; e-mail:  natasa.nikiforovik@kovz.gov.mk


  • ELENA STOJANOVA, Këshilltar

Kontakt: mob: 075/ 273-600; e-mail:  elena.stojanova@kovz.gov.mk


  • Mr. OGNEN KOCEVSKI, Bashkëpunëtor

Kontakt: mob: 071/ 376-036; e-mail: ognen.kocevski@kovz.gov.mk


  • BESIM MEMEDI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 343-135; e-mail: besim.memedi@kovz.gov.mk


  • Mr. FATI AZIZI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 313-124; e-mail: fati.azizi@kovz.gov.mk


  • RUZHICA ILIEV, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: e-mail: ruzica.iliev@kovz.gov.mk


  • PETAR PETKOVSKI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  078/ 450-127; e-mail: petar.petkovski@kovz.gov.mk


  • MARIJA PETKOVSKA, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 929-402; e-mail: marija.petkovska@kovz.gov.mk


  • SVETOZAR TASEVSKI, Korier

Kontakt: mob:  071/377-049


  • KOSTA STEFANOVSKI, Shofer

Kontakt: mob: 071/377046