Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

Shqip - PUNONJËSIT

Punonjësit


 • NATASHA NIKIFOROVIQ, Këshilltar

Kontakt: mob: 071/ 269-593; e-mail:  natasa.nikiforovik@kovz.gov.mk


 • ELENA STOJANOVA, Këshilltar

Kontakt: mob: 075/ 273-600; e-mail:  elena.stojanova@kovz.gov.mk


 • MEXHIT EMURLI, Këshilltar

Kontakt: mob: 070 / 609-903; e-mail: / 


 • SEJDULLA LIMANOVSKI, Bashkëpunëtor 
Kontakt: mob:  071/ 376-991; e-mail: sejdula.limanovski@kovz.gov.mk


 • Mr. OGNEN KOCEVSKI, Bashkëpunëtor

Kontakt: mob: 071/ 376-036; e-mail: ognen.kocevski@kovz.gov.mk


 • HASIJE SELMANI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob: 070/441-962, e-mail: hasije.selmani@kovz.gov.mk


 • BESIM MEMEDI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 343-135; e-mail: besim.memedi@kovz.gov.mk


 • Mr. FATI AZIZI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 313-124; e-mail: fati.azizi@kovz.gov.mk


 • RUZHICA ILIEV, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: e-mail: ruzica.iliev@kovz.gov.mk


 • PETAR PETKOVSKI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  078/ 450-127; e-mail: petar.petkovski@kovz.gov.mk


 • MARIJA PETKOVSKA, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  071/ 929-402; e-mail: marija.petkovska@kovz.gov.mk


 • ALEKSANDAR PAVLOVSKI, Bashkëpunëtor i ri

Kontakt: mob:  075/ 296-000 ; e-mail:  aleksandar.pavlovski@kovz.gov.mk


 • SVETOZAR TASEVSKI, Korier

Kontakt: mob:  071/377-049


 • KOSTA STEFANOVSKI, Shofer

Kontakt: mob: 071/377046