Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

Shqip - EVIDENCA E BASHKËSIVE FETARE

PASQYRË e kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze të regjistruara

1. KISHA ORTODOKSE MAQEDONASE - KRYEPESHKOPATA E OHRIT (REG.C.BR.1/08)

blvd. “Aradhat partizane“ nr. 12 Shkup

Stefan Veljanovski, Kryepeshkop i Ohrit dhe Maqedonisë ZZ Stefan

02 3 260 697

2. KISHA KATOLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR.2/8)

rr. "Dimitrie Tucoviq" nr. 31, Shkup

Kiro Stojanov, Peshkop i Shkupit dhe Ekzark Apostolik

tel/faks: 02 3 164 123

3. Kisha Evangjeliste-Metodiste në Maqedoni (REG.C.BR. 3/08)

rr. "Zagreb" nr. 4 Strumicë

Emil Zaev 070 311-678

tel: 034 322-662, 034 344 069

4. KISHA ADVENTISTE E KRISHTERË (KISHA ADVENTISTE E DITËS SË SHTATË) NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 4/08)

rr. .“Vllae“ 42, Shkup

Mihajllo Gurev

02 2030-777; 2048038; 078/ 280-410

adventisti.mk@gmail.com; mihajlogurev@yahoo.com


5. KISHA ADVENTISTE E KRISHTERË NË MAQEDONI (REG.C.BR. 5/08)

rr. “Petar Pop Arsov“ nr. 25, Shkup

Danillo Nikollovski

02 3229-942

6. KISHA BAPTISTE E KRISHTERË  (REG.C.BR. 6/08)

rr. “Helsinki“ nr. 32, Shkup

Marko Grozdanov

02 3213-457

7. KISHA KATEDRALE UNGJILLORE (REG.C.BR. 7/08)

rr. “Hristo Smirnenski “ nr. 20 Shkup

Pastor Pavle Kostadinov 

tel: 02 462 751 faks: 2 620 904

8. KISHA E RE APOSTOLIKE NË MAQEDONI (REG.C.BR. 8/08)

rr. “Negosheva“ nr. 24 Shkup

Ev. Stojan Manevski

02 3082-997; 075 440-960

9. KISHA UNGJILLORE NË MAQEDONI (REG.C.BR. 9/08)

rr. “Franklin Rusvellt“ nr. 16, Shkup

Petre Petrov

tel: 02 3245 457, 02 3 115 190, 070 210-239

10. QENDRA E KRISHTERË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 10/08 DHE 1/11)

rr. "Nikola Rusinski" pn QT Karposh 3 lokali 84 Shkup

Toni Shapov

tel: 02 3136-123 faks: 02 3136-351

11. KISHA E ZOTIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (REG.C.BR. 11/08)

Inçe Ajrovski

046 253 350, 070 261 638

pginoski@yahoo.com

12. KISHA E KRISHTERË ZËRI I ZOTIT (REG.C.BR. 15/09)

rr. “Georgi Dimitrov“ nr. 12, Shkup

Jovan Jonovski

tel: 02 630 466 070 252 989

jonovski@gmail.com

13. KISHA E KRISHTERË LAJM I ËMBËL NË RM (RSVZRG -1/16)

rr. “Mosha Pijade“ nr. 87, Куманово

Konstantin Kajsharov

tel: 031 445 847, 075 247 470

p.vlaste@yahoo.com

14. KISHA APOSTOLIKE E REFORMUAR NË RM (REG.BR.C.17/10)

rr. “Trifun Haxhijanev” nr. 5/4

Borçe Popovski

15. KISHA E JEZU KRISHTIT E SHENJTORËVE TË DITËVE TË MËVONSHME NË MAQEDONI (REG.BR.C.4/11)

Arif Elmaz

071 992 357

16. KISHA UNGJILLORE PROTESTANTE LAJMËTARI “GLASNOST” (3 RSVZRG.BR. 6/16)

Aleksandar Maxhorovski17. KISHA SKIENTOLOGJIKE NË MAQEDONI (RSVZRG 2/17)

Stefan Qostarov18. KISHA “UNGJILLI I KRISHTIT“ - KUK (RSVZRG 4/19)

rr. “Stromashevo”, nr. 10-А/4 - Manastir

Aco Mitev, rr. Stromashevo, nr. 10-А/4 - Manastir19. KISHA KRISHTERË "SILOAM" (RSVZRG 7/21)

rr. Metodi Mitevski Brico, nr. 3 - Strumicë

Toni Georgiev, rr. Metodi Mitevski Brico, nr. 3 - Strumicë 20. KISHA E ZOTIT (RSVZRG 9/21)

rr. 8, nr. 16 - Petrovec, Shkup

Brigita Petrusevska, rr. 8, nr. 16 - Petrovec, Shkup